Technische fiche

Vergelijking van eigenschappen tussen de Belgische "Petit Granit" en de Viëtnamese "Asian Blue":

Technische specificaties van de Belgische 'Petit Granit' (bron: WTCB TV 22O)

Petrografische gegevens: sedimentair gesteente, kalksteen

schijnbare volumemassa: 2687kg/m³ - porositeit: 0,28 volume%

druksterkte: 157,9N/mm² - buigsterkte: 16,7/mm²

slijtsterkte (Amsler): 2,87mm/1000m


Technische fiche van de Vietnamese 'Asian Blue' (bron: WTCB-proefrapport)

Petrografische gegevens: sedimentaire kalksteen

schijnbare volumemassa: 2707,7kg/m³ - porositeit: 0,29 volume%

druksterkte: 168,6N/mm² - buigsterkte: 16N/mm²

slijtsterkte (Amsler): 2,35mm/1000m